Nekazaritza

Nekazaritza

ABELTZAINTZA

Zaldi-hazkuntza

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Zaldi-hazkuntza
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0533_3 Garañoekiko, behor ugaltzaileekiko eta bularreko moxalekiko jarduerak kontrolatzea eta antolatzea 180 o.. UF0372 Garañoak, behor ugaltzaileak eta bularreko moxalak maneiatzea eta kokatzea 40 o..
UF0373 Zaldien ugalketa-prozesuaren garapena planifikatzea eta kontrolatzea 90 o..
UF0374 Garañoen, behor ugaltzaileen eta bularreko moxalen elikadura eta zaintza 50 o..
MF0534_3 Moxalei titia kentzeko eta aurrerakoak hazteko jarduerak kontrolatzea eta antolatzea 150 o.. UF0375 Moxalen maneiua eta kokapena titia kentzen zaien eta aurrekoak hazten diren bitartean 90 o..
UF0376 Aurrerako moxalen identifikazioa, markatzea, elikadura eta zaintza 60 o..
MF0535_3 Oinarrizko heziera eta olgeta- eta lan-helburuz eta erakustaldietan eta/edo lehiaketetan egindako zaldien maneiua ikuskatzea 180 o.. UF0377 Zaldiei dagokienez, moxalen oinarrizko heziera-prozesua 90 o..
UF0378 Olgeta-, lan- eta kirol-jardueretan, erakusketetan eta/edo lehiaketetan parte hartzen duten zaldiak kontrolatzea 40 o..
UF0379 Zaldiak elikatzea eta oro har maneiatzea oinarrizko hezieran eta jardueretan parte hartzen duten bitartean 50 o..
MF0536_3 Abeltzaintza-ustiategiko instalazioak, makineria, materiala eta tresneria kudeatzea 120 o.. UF0380 Makineria, instalazioak eta tresneria mantentzea eta konpontzea 70 o..
UF0381 Giza baliabideen kudeaketarako tresnak eta makineria kudeatzeko dokumentazio teknikoa 50 o..
MP0083 Zaldi-hazkuntzari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 40 o..