Gizarte eta kultura zerbitzuak

Gizarte eta kultura zerbitzuak

GIZARTE-ARRETA

Gorrak akuilatzea eta beren parte-hartzea bultzatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Gorrak akuilatzea eta beren parte-hartzea bultzatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1023_3 Elkarteak sustatzea eta hartarako laguntza ematea 50 o..
MF1437_3 Espainiako zeinu-hizkuntza 320 o.. UF2371 Zeinu-mintzaira espainiarraren oinarrizko erabiltzailea, A1 eta A2 gaitasun maila 80 o..
UF2372 Zeinu-mintzaira espainiarraren erabiltzaile independentea, atalase maila, B1 80 o..
UF2373 Zeinu-mintzaira espainiarraren erabiltzaile independentea, gaitasun maila aurreratua, B2.1 80 o..
UF2374 Zeinu-mintzaira espainiarraren erabiltzaile independentea, gaitasun maila aurreratua, B2.2 80 o..
MF1447_3 Gorren komunitatearen gainean sentsibilizatzea eta prestatzea 170 o.. UF2377 Gorren komunitateari buruzko aholkularitza 80 o..
UF2378 Gorren bizikidetza eta elkarte-egitura 60 o..
UF2379 Gorren errealitatearen gizarte- eta kultura-sentsibilizazioa 30 o..
MP0495 Gorrak sustatzeko eta haien parte-hartzea bultzatzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 120 o..