Administrazioa eta kudeaketa

Administrazioa eta kudeaketa

ADMINISTRAZIOA ETA KONTU-IKUSKARITZA

Giza baliabideen kudeaketa integratua

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Giza baliabideen kudeaketa integratua
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0233_2 Bulegotika 190 o.. UF0319 Sistema eragilea, informazioa bilatzea: Internet/Intranet eta posta elektronikoa 30 o..
UF0320 Testu-tratamendurako aplikazio informatikoak 30 o..
UF0321 Kalkulu-orrietarako aplikazio informatikoak 50 o..
UF0322 Datu-base erlazionaletarako aplikazio informatikoak 50 o..
UF0323 Aurkezpenetarako aplikazio informatikoak: Informazio-grafikoak 30 o..
MF0237_3 Pertsonalaren administrazio-kudeaketa 210 o.. UF0341 Lan-kontratazioa 60 o..
UF0342 Gizarte Segurantzako prestazioak kalkulatzea 30 o..
UF0343 Soldata-ordainsariak, kotizazioa eta zerga-bilketa 90 o..
UF0344 Giza baliabideak administratzeko aplikazio informatikoak 30 o..
MF0238_3 Giza baliabideen kudeaketa 150 o.. UF0044 Tarteko agintariaren egitekoa lan-arriskuen prebentzioan 30 o..
UF0345 Giza baliabideen kudeaketarako laguntza administratiboa 60 o..
UF0346 Komunikazio eraginkorra eta talde-lana 60 o..
MF0987_3 Informazio- eta artxibo-sistemen kudeaketa 120 o.. UF0347 Dokumentuak artxibatzeko eta sailkatzeko sistemak 30 o..
UF0348 Datuak kudeatzeko eta biltegiratzeko sisteman datu-base erlazionalak erabiltzea 90 o..
MP0078 Giza baliabideen kudeaketa integratuari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 120 o..