Administrazioa eta kudeaketa

Administrazioa eta kudeaketa

ADMINISTRAZIOA ETA KONTU-IKUSKARITZA

Zerga-prozeduren kudeaketarako laguntza

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Zerga-prozeduren kudeaketarako laguntza
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0233_2 Bulegotika 190 o.. UF0319 Sistema eragilea, informazioa bilatzea: Internet/Intranet eta posta elektronikoa 30 o..
UF0320 Testu-tratamendurako aplikazio informatikoak 30 o..
UF0321 Kalkulu-orrietarako aplikazio informatikoak 50 o..
UF0322 Datu-base erlazionaletarako aplikazio informatikoak 50 o..
UF0323 Aurkezpenetarako aplikazio informatikoak: Informazio-grafikoak 30 o..
MF1783_3 Zergadunaren zerga-informazio garrantzitsua lortzea 90 o..
MF1784_3 Administrazioaren zerga-kudeaketan zergadunari laguntzea 120 o.. UF1814 Zerga-informazioa eta -arreta zergapekoari 50 o..
UF1815 Zergapekoari administrazio-laguntza eta -kudeaketa zerga-dokumentazioan 70 o..
MF1785_2 Errolda-kudeaketa egitea, egintzak jakinaraztea eta zerga-kudeaketarako dokumentuak igortzea 60 o..
MF1786_3 Zergak aplikatzeko prozeduren kudeaketa administratiboa 180 o.. UF1816 Zergak kudeatzeko prozedura 90 o..
UF1817 Zergak biltzeko eta ikuskatzeko prozedura 90 o..
MF1787_3 Zehapen- eta berrikusketa-prozeduren kudeaketa administratiboa 60 o..
MP0384 Zerga-prozedurak kudeatzen laguntzeari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 40 o..