Administrazioa eta kudeaketa

Administrazioa eta kudeaketa

ADMINISTRAZIOA ETA KONTU-IKUSKARITZA

Ikuskapenerako kontabilitate- eta administrazio-kudeaketa

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda: Ikuskapenerako kontabilitate- eta administrazio-kudeaketa
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0231_3 Kontabilitatea eta fiskalitatea 240 o.. UF0314 Kontabilitate-kudeaketa 90 o..
UF0315 Zerga-kudeaketa 90 o..
UF0316 Kontabilitate-sistema informatizatu bat instalatzea eta kontrolatzea 60 o..
MF0232_3 Ikuskapena 120 o.. UF0317 Ikuskapenaren plangintza 50 o..
UF0318 Enpresaren arloen ikuskapena 70 o..
MF0233_2 Bulegotika 190 o.. UF0319 Sistema eragilea, informazioa bilatzea: Internet/Intranet eta posta elektronikoa 30 o..
UF0320 Testu-tratamendurako aplikazio informatikoak 30 o..
UF0321 Kalkulu-orrietarako aplikazio informatikoak 50 o..
UF0322 Datu-base erlazionaletarako aplikazio informatikoak 50 o..
UF0323 Aurkezpenetarako aplikazio informatikoak: Informazio-grafikoak 30 o..
MP0075 Kontu-ikuskaritzarako administrazio-kudeaketari eta kontabilitate-kudeaketari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 80 o..