Udalerria

ONDARROA

Udalerria

  • Gizonak 4.264
  • Emakumeak 4.213
  • Guztia: 8.477

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 11,68 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Baxua

Kontratuak

  • Guztira 2018n: 1.845

Lanbiden

  • 2018ko Abenduko eskatzaileak: 459
  • 2018an kudeatutako lanpostuak: 89