Udalerria

ONDARROA

Udalerria

  • Gizonak 4.264
  • Emakumeak 4.213
  • Guztia: 8.477

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 13,13 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Baxua

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 1.817

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 520
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 25