Udalerria

SOPUERTA

Udalerria

  • Gizonak 1.294
  • Emakumeak 1.302
  • Guztia: 2.596

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 8,27 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Oso baxua

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 1.216

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 101
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 10