Udalerria

VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN

Udalerria

  • Gizonak 5.808
  • Emakumeak 6.145
  • Guztia: 11.953

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 11,47 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Altua

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 6.932

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 657
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 266