Udalerria

LEIOA

Udalerria

  • Gizonak 15.739
  • Emakumeak 16.433
  • Guztia: 32.172

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 9,38 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Altua

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 11.045

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 1.458
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 333
* Azken 12 hilabeteetako datuak