Udalerria

DURANGO

Udalerria

  • Gizonak 14.353
  • Emakumeak 14.975
  • Guztia: 29.328

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 11,05 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Baxua

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 6.188

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 1.641
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 98