Udalerria

DURANGO

Udalerria

  • Gizonak 14.421
  • Emakumeak 15.188
  • Guztia: 29.609

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 8,75 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Ertaina

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 8.816

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 1.186
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 166
* Azken 12 hilabeteetako datuak