Udalerria

BILBAO

Udalerria

  • Gizonak 162.571
  • Emakumeak 182.539
  • Guztia: 345.110

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 14,10 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Baxua

Kontratuak

  • Guztira 2018n: 188.048

Lanbiden

  • 2018ko Abenduko eskatzaileak: 23.472
  • 2018an kudeatutako lanpostuak: 2.951