Udalerria

BILBAO

Udalerria

  • Gizonak 162.571
  • Emakumeak 182.539
  • Guztia: 345.110

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 15,10 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Ertaina

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 129.106

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 25.142
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 1.876