Udalerria

BERRIZ

Udalerria

  • Gizonak 2.342
  • Emakumeak 2.353
  • Guztia: 4.695

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 9,35 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Baxua

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 1.287

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 217
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 27