Udalerria

BERRIZ

Udalerria

  • Gizonak 2.254
  • Emakumeak 2.281
  • Guztia: 4.535

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 8,34 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Altua

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 1.674

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 195
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 42
* Azken 12 hilabeteetako datuak