Udalerria

BASAURI

Udalerria

  • Gizonak 19.828
  • Emakumeak 21.049
  • Guztia: 40.877

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 15,29 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Oso baxua

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 8.049

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 2.909
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 184