Udalerria

ZARAUTZ

Udalerria

  • Gizonak 11.283
  • Emakumeak 11.835
  • Guztia: 23.118

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 8,43 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Baxua

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 4.162

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 967
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 106