Udalerria

BERGARA

Udalerria

  • Gizonak 7.195
  • Emakumeak 7.318
  • Guztia: 14.513

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 7,08 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Baxua

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 2.818

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 500
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 123
* Azken 12 hilabeteetako datuak