Udalerria

BERGARA

Udalerria

  • Gizonak 7.272
  • Emakumeak 7.419
  • Guztia: 14.691

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 7,90 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Ertaina

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 3.328

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 567
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 112