Udalerria

USURBIL

Udalerria

  • Gizonak 3.096
  • Emakumeak 3.063
  • Guztia: 6.159

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 7,82 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Altua

Kontratuak

  • Guztira 2018n: 4.966

Lanbiden

  • 2018ko Abenduko eskatzaileak: 245
  • 2018an kudeatutako lanpostuak: 64