Udalerria

USURBIL

Udalerria

  • Gizonak 3.096
  • Emakumeak 3.063
  • Guztia: 6.159

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 8,26 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Altua

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 2.886

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 264
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 25