Udalerria

TOLOSA

Udalerria

  • Gizonak 9.626
  • Emakumeak 10.260
  • Guztia: 19.886

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 8,45 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Ertaina

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 4.035

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 765
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 243
* Azken 12 hilabeteetako datuak