Udalerria

TOLOSA

Udalerria

  • Gizonak 9.341
  • Emakumeak 10.045
  • Guztia: 19.386

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 9,36 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Ertaina

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 3.708

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 878
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 142