Udalerria

TOLOSA

Udalerria

  • Gizonak 9.341
  • Emakumeak 10.045
  • Guztia: 19.386

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 9,13 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Baxua

Kontratuak

  • Guztira 2018n: 4.473

Lanbiden

  • 2018ko Abenduko eskatzaileak: 857
  • 2018an kudeatutako lanpostuak: 247