Udalerria

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN

Udalerria

  • Gizonak 87.640
  • Emakumeak 98.730
  • Guztia: 186.370

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 8,66 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Altua

Kontratuak

  • Guztira 2018n: 115.403

Lanbiden

  • 2018ko Abenduko eskatzaileak: 7.678
  • 2018an kudeatutako lanpostuak: 2.362