Udalerria

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN

Udalerria

  • Gizonak 88.786
  • Emakumeak 99.063
  • Guztia: 187.849

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 7,86 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Ertaina

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 92.754

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 7.087
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 2.703
* Azken 12 hilabeteetako datuak