Udalerria

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN

Udalerria

  • Gizonak 87.640
  • Emakumeak 98.730
  • Guztia: 186.370

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 9,76 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Altua

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 83.482

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 8.679
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 1.373