Udalerria

ERRENTERIA

Udalerria

  • Gizonak 19.126
  • Emakumeak 20.313
  • Guztia: 39.439

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 10,60 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Oso baxua

Kontratuak

  • Guztira 2018n: 6.538

Lanbiden

  • 2018ko Abenduko eskatzaileak: 2.060
  • 2018an kudeatutako lanpostuak: 237