Udalerria

ERRENTERIA

Udalerria

  • Gizonak 19.126
  • Emakumeak 20.313
  • Guztia: 39.439

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 11,25 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Oso baxua

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 5.411

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 2.204
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 187