Udalerria

OIARTZUN

Udalerria

  • Gizonak 5.040
  • Emakumeak 5.159
  • Guztia: 10.199

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 6,51 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Oso altua

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 7.191

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 344
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 316