Udalerria

OÑATI

Udalerria

  • Gizonak 5.631
  • Emakumeak 5.763
  • Guztia: 11.394

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 7,35 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Altua

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 2.502

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 405
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 69