Udalerria

ARRASATE/MONDRAGON

Udalerria

  • Gizonak 10.830
  • Emakumeak 11.147
  • Guztia: 21.977

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 11,12 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Ertaina

Kontratuak

  • Guztira 2018n: 8.521

Lanbiden

  • 2018ko Abenduko eskatzaileak: 1.160
  • 2018an kudeatutako lanpostuak: 382