Udalerria

IRUN

Udalerria

  • Gizonak 30.701
  • Emakumeak 31.934
  • Guztia: 62.635

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 10,88 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Baxua

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 13.022

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 3.233
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 521
* Azken 12 hilabeteetako datuak