Udalerria

IRUN

Udalerria

  • Gizonak 30.241
  • Emakumeak 31.614
  • Guztia: 61.855

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 11,71 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Baxua

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 15.600

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 3.391
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 1.305