Udalerria

HERNANI

Udalerria

  • Gizonak 9.772
  • Emakumeak 10.231
  • Guztia: 20.003

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 9,36 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Altua

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 7.143

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 954
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 179