Udalerria

ELGOIBAR

Udalerria

  • Gizonak 5.645
  • Emakumeak 5.835
  • Guztia: 11.480

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 8,63 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Ertaina

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 2.862

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 483
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 293
* Azken 12 hilabeteetako datuak