Udalerria

EIBAR

Udalerria

  • Gizonak 13.264
  • Emakumeak 14.153
  • Guztia: 27.417

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 12,85 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Baxua

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 5.595

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 1.662
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 193