Udalerria

EIBAR

Udalerria

  • Gizonak 13.261
  • Emakumeak 14.021
  • Guztia: 27.282

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 11,37 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Baxua

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 6.101

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 1.600
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 276
* Azken 12 hilabeteetako datuak