Udalerria

ZIZURKIL

Udalerria

  • Gizonak 1.493
  • Emakumeak 1.482
  • Guztia: 2.975

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 10,19 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Ertaina

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 640

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 149
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 21