Udalerria

AZKOITIA

Udalerria

  • Gizonak 5.758
  • Emakumeak 5.805
  • Guztia: 11.563

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 8,56 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Ertaina

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 1.735

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 486
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 127