Udalerria

ARETXABALETA

Udalerria

  • Gizonak 3.512
  • Emakumeak 3.503
  • Guztia: 7.015

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 6,63 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Baxua

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 2.068

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 230
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 35