Udalerria

ANDOAIN

Udalerria

  • Gizonak 7.247
  • Emakumeak 7.412
  • Guztia: 14.659

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 9,28 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Baxua

Kontratuak

  • Guztira 2018n: 4.014

Lanbiden

  • 2018ko Abenduko eskatzaileak: 672
  • 2018an kudeatutako lanpostuak: 99