Udalerria

VITORIA-GASTEIZ

Udalerria

  • Gizonak 123.291
  • Emakumeak 130.381
  • Guztia: 253.672

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 11,67 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Ertaina

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 111.939

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 14.840
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 2.712
* Azken 12 hilabeteetako datuak