Udalerria

VITORIA-GASTEIZ

Udalerria

  • Gizonak 120.500
  • Emakumeak 126.476
  • Guztia: 246.976

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 13,57 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Baxua

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 93.002

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 16.820
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 2.065