Udalerria

VITORIA-GASTEIZ

Udalerria

  • Gizonak 120.500
  • Emakumeak 126.476
  • Guztia: 246.976

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 12,34 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Ertaina

Kontratuak

  • Guztira 2018n: 126.901

Lanbiden

  • 2018ko Abenduko eskatzaileak: 15.310
  • 2018an kudeatutako lanpostuak: 2.579