Udalerria

ARRASATE/MONDRAGON

Udalerria

  • Gizonak 10.830
  • Emakumeak 11.147
  • Guztia: 21.977

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 11,88 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Ertaina

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 5.299

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 1.226
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 329