Udalerria

MARKINA-XEMEIN

Udalerria

  • Gizonak 2.569
  • Emakumeak 2.430
  • Guztia: 4.999

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 8,13 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Ertaina

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 1.298

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 194
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 72