Udalerria

LEIOA

Udalerria

  • Gizonak 15.205
  • Emakumeak 15.992
  • Guztia: 31.197

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 10,94 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Altua

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 11.959

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 1.724
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 96