Udalerria

BARAKALDO

Udalerria

  • Gizonak 48.520
  • Emakumeak 51.793
  • Guztia: 100.313

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 14,27 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Oso baxua

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 19.560

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 6.899
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 499