Eskaintza kudeatzen duten zentroak

Euskadiko eskaintza kudeatzen duten zentroak

Lanbide Agurain

Lanbide Amurrio

Lanbide Arrasate-Mondragon

Lanbide Azpeitia

Lanbide Barakaldo Beurko

Lanbide Barakaldo Gurutzeta

Lanbide Basauri Urbi

Lanbide Basauri-Uribarri

Lanbide Beasain

Lanbide Bilbao Mazarredo