ESCUELA PROFESIONAL DE OTXARKOAGA

 1. Espezialitateak
 2. Ikastaroak

Espezialitateak

Profesionaltasun Ziurtagiriak eskuratzekoak.

ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA

 • Bezeroarekiko harremanetako administrazio-jarduerak (ADGG0208)
 • Administrazio-zerbitzuetako eta zerbitzu orokorretako eragiketa osagarriak (ADGG0408)

MERKATARITZA ETA MARKETINA

 • Biltegiko jarduera lagungarriak (COML0110)
 • Merkataritzako jarduera lagungarriak (COMT0211)

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA

 • Sare elektrikoak muntatzeko eragiketa osagarriak (ELEE0108)
 • Behe-tentsioko instalazio elektrikoak muntatzea eta mantentzea (ELEE0109)
 • Ekipo elektriko eta elektronikoen muntatzeko eta mantentzeko lanetako eragiketa lagungarriak (ELEQ0111)
 • Eraikinetan telekomunikazio-azpiegiturak muntatzea eta mantentzea (ELES0108)
 • Eraikinetan instalazio elektroteknikoak eta telekomunikazioetakoak muntatzeko eragiketa osagarriak (ELES0208)

ENERGIA ETA URA

 • Eguzki-instalazio fotovoltaikoak muntatzea eta mantentzea (ENAE0108)
 • Eguzki-instalazio termikoak muntatzea eta mantentzea (ENAE0208)
 • Gas-sareak muntatzea eta mantentzea (ENAS0108)
 • Ur-sareak muntatzea eta mantentzea (ENAT0108)

FABRIKAZIO MEKANIKOA

 • Industria-hoditeriako instalazioen fabrikazioa eta muntaketa (FMEC0108)
 • Elektrodo estalizko eta tig bidezko soldadura(FMEC0110)
 • Oxigas bidezko soldadura eta mig/mag bidezko soldadura(FMEC0210)
 • Fabrikazio mekanikoko eragiketa osagarriak (FMEE0108)

INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

 • Mikroinformatika-sistemak muntatzeko eta mantentzeko eragiketa osagarriak (IFCT0108)
 • Mikroinformatika-sistemak (IFCT0209)

INSTALATZEA ETA MANTENTZEA

 • Etxeko iturgintzako eta berotzeko eta girotzeko eragiketak (IMAI0108)
 • Fluidoak banatzeko sareak eta sistemak mantentzeko eta muntaia ikuskatzeko lanak planifikatzea, kudeatzea eta egitea(IMAI0208)
 • Hozteko instalazioak muntatzea eta mantentzea (IMAR0108)
 • Girotzeko eta aireztatzeko/erauzteko instalazioak muntatzea eta mantentzea (IMAR0208)
 • Hozteko instalazioen muntaketa mantentzeko eta ikuskatzeko lanak egitea, planifikatzea eta kudeatzea(IMAR0309)
 • Girotzeko eta aireztatzeko/erauzteko instalazioak mantentzeko eta muntaia ikuskatzeko lanak planifikatzea, kudeatzea eta egitea(IMAR0409)
 • Bero-instalazioak mantentzeko eta muntaia ikuskatzeko lanak planifikatzea, kudeatzea eta egitea(IMAR0509)

IRUDI PERTSONALA

ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA

 • Arotzeriako eta altzarigintzako elementuetan bernizak eta lakak aplikatzea(MAMD0109)
 • Arotzeriako eta altzarigintzako lanak(MAMD0209)
 • Altzariak eta arotzeriako elementuak muntatzea (MAMR0108)
 • Altzariak instalatzea (MAMR0408)
 • Arotzeriako elementuak instalatzea (MAMS0108)

GIZARTE ETA KULTURA ZERBITZUAK

 • Enplegurako lanbide-heziketako irakaskuntza(SSCE0110)
 • Eraikin eta lokaletan gainazalak eta altzariak garbitzea (SSCM0108)
 • Pertsonei etxean gizarte- eta osasun-arreta ematea (SSCS0108)
 • Mendeko pertsonei gizarte-erakundeetan gizarte- eta osasun-arreta ematea (SSCS0208)

EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA

 • Altzariak eta hormak tapizatzeko eragiketa osagarriak(TCPF0209)

GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE LANAK

 • Ibilgailuen elektromekanikako mantentze-eragiketa osagarriak(TMVG0109)
 • Ibilgailuen karrozeria mantentzeko eragiketa osagarriak(TMVL0109)
 • Ibilgailuen karrozeriaren egiturazkoak ez diren elementuak mantentzea(TMVL0209)
 • Ibilgailuen karrozeriaren egiturak mantentzea(TMVL0309)
 • Ibilgailuen pintura(TMVL0509)

Profesionaltasun Ziurtagiriak eskuratzekoak ez direnak.

ARTE GRAFIKOAK

 • 2DKO ETA 3DKO PLANOAK DISEINATZEA ETA ALDATZEA(ARGD02)

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA

 • KONTROL PROGRAMAGARRIA DUEN AUTOMATISMOA(ELEL01)

PRESTAKUNTZA OSAGARRIA

 • ALFABETATZE INFORMATIKOA: INTERNET(FCOI01)
 • ALFABETATZE INFORMATIKOA: INFORMATIKA ETA INTERNET(FCOI02)

INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

 • OFIMATIKA-SOFTWAREKO TEKNIKARIA(IFCI17)

ARTE GRAFIKOAK

 • ORDENAGAILUZ LAGUNDUTAKO DISEINUA AUTOCAD PROGRAMAREKIN(ARGG006PO)
 • PHOTOSHOP AURRERATUA(ARGG013PO)
 • ORDENAGAILUZ LAGUNDUTAKO DISEINUA 3D AUTOCAD PROGRAMAREKIN(ARGG024PO)
 • BEKTORE-DISEINU GRAFIKOA ADOBE ILLUSTRATOR PROGRAMAREKIN (AURRERATUA)(ARGG001PO)
 • BEKTORE-DISEINU GRAFIKOA ADOBE ILLUSTRATOR PROGRAMAREKIN (OINARRIZKOA)(ARGG002PO)

MERKATARITZA ETA MARKETINA

 • COMERCIO ELECTRONICO Y TIENDA VIRTUAL(COMM0003HV)

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA

 • AUTOMATA PROGRAMAGARRIAK(ELEE018PO)
 • INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS(ELEE0005HV)
 • ERAIKINEN BEHE-TENTSIOKO INSTALAZIO ELEKTRIKOAK(ELEE007PO)
 • 1. MAILAKO PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIEN AURREKO PRESTAKUNTZA: ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA LANBIDE-ARLOA(ELEE0015OV)
 • 1. MAILAKO PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIEN AURREKO PRESTAKUNTZA: ETXEBIZITZAREN OINARRIZKO ELEKTRIZITATEA(ELEE0002OV)
 • AUTOMATISMOS PROGRAMABLES BÁSICOS(ELEQ0003OH)
 • MUNTAKETA ELEKTRIKOAK ETA ELEKTRONIKOAK PROZESU INDUSTRIALETAN(ELEQ0081V)

ENERGIA ETA URA

 • MUGIKORTASUN ELEKTRIKOA ETA BIRKARGA-PUNTUAK: TEKNOLOGIA ETA KUDEAKETA(ENAE03)

ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA

 • 1. MAILAKO PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIEN AURREKO PRESTAKUNTZA: ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA LANBIDE-ARLOA(EOCB0005OV)
 • EREIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA LANBIDE-FAMILIAREN 1. MAILAKO PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIEN AURRETIKO PRESTAKUNTZA(EOCB0001OV)
 • EKITALDIETARAKO EGITUREN MUNTAKETA, DESMUNTAKETA, GARBIKETA ETA MANTENTZEA (EOCJ0001OV)
 • INSTALADOR ESPECIALISTA DE FACHADAS VENTILADAS(EOCA0001OH)

PRESTAKUNTZA OSAGARRIA

 • ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA: INFORMÁTICA E INTERNET(FCOI0004OH)
 • GAITASUN DIGITALAK(FCOI0001OV)
 • KOMUNIKAZIOA ATZERRIKO HIZKUNTZETAN (INGELESA), 2. MAILA (FCOV05)
 • GAZTELANIAZ KOMUNIKATZEA, 2. MAILA(FCOV0004OV)
 • MATEMATIKETAKO GAITASUN GILTZARRIAK 1 MAILAN (FCOV0002OV)
 • MATEMATIKARAKO GAITASUNA, 3. MAILA(FCOV12)
 • MATEMATIKARAKO GAITASUNA, 2. MAILA(FCOV23)
 • HIZKUNTZARIK GABEKO PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIETARAKO 2. MAILAKO FUNTSEZKO KONPETENTZIAK: GAZTELANIAN KOMUNIKAZIOA ETA MATEMATIKA GAITASUNA(FCOV27)
 • 1. MAILAKO PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIREN AURRETIKO FUNTSEZKO KONPETENTZIAK(FCOV0005OV)
 • KOMUNIKAZIOA GAZTELANIAZ, 2. MAILA (FCOV22)
 • LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIORAKO OINARRIZKOA(FCOS02)
 • ENPLEGAGARRITASUNERAKO OINARRIZKO TREBETASUN SOZIOLABORALAK (FCOO0004OV)
 • LANPOSTUETARAKO GAITASUN SOZIO-LABORALAK(FCOO0009OV)
 • GAITASUN PERTSONAL ETA PROFESIONALETAN ENTRENATZEA (FCOO0010OV)
 • LANPOSTUAN EGOKITZAPEN PERTSONALA ETA SOZIALA ERRAZTEKO OINARRIZKO GAITASUNAK(FCOO0011OV)
 • GIZA AHALMENAREN GARAPENA ENPRESAN: ADIMEN EMOZIONALA 1(FCOO0006OV)
 • GIZA AHALMENAREN GARAPENA ENPRESAN: ADIMEN EMOZIONALA 2(FCOO0007OV)
 • GIZARTE-TREBETASUNEN GARAPENA: GATAZKAK KONPONTZEA(FCOO0008OV)
 • TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO EFICAZ(FCOO05)
 • ENPLEGURAKO KONPETENTZIA PERTSONALETAN PRESTATZEA(FCOO07)
 • HABILIDADES PERSONALES(FCOO0012OV)
 • LANERATZEA ETA ENPLEGUA BILATZEKO TEKNIKAK(FCOO01)
 • AUKERA-BERDINTASUNAREN ARLOKO SENTSIBILIZAZIOA (FCOO02)
 • LANARI ZUZENDUTAKO GAITASUN GIZA-PERTSONALAK(FCOO0001OV)
 • GAZTELANIA OINARRIZKOA ATZERRITARRENTZAT(FCOL002PO)

FABRIKAZIO MEKANIKOA

INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

 • OINARRIZKO KONPETENTZIA DIGITALAK(IFCT45)

INSTALATZEA ETA MANTENTZEA

 • DOMOTIKA(IMAI030PO)
 • OPERACIONES DE APOYO PARA EL ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE VIVIENDAS: RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN (IMAI0023OV)
 • ZIURTAGIRI PROFESIONALEN AURREKO FORMAKUNTZA 1 MAILA: OINARRIZKO ITURGINTZA-LANAK ETXEBIZITZETAN(IMAI0001OV)

IRUDI PERTSONALA

 • 1. MAILAKO LANBIDE-ZIURTAGIRIAREN AURRETIKO PRESTAKUNTZA: ESTETIKAKO ETA ZAINTZA PERTSONALEKO OINARRIZKO EGITEKOAK(IMPE0002OV)
 • 1. MAILAKO LANBIDE-ZIURTAGIRIAREN AURRETIKO PRESTAKUNTZA: ILE-APAINKETAKO OINARRIZKO EGITEKOAK(IMPQ0001OV)

ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA

OSASUNA

 • ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS: TRATAMIENTO Y ATENCIÓN(SANT0003OV)
 • ATENCIÓN A USUARIOS CON ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS(SANC0002HV)

GIZARTE ETA KULTURA ZERBITZUAK

 • BALIABIDE SOZIAL ETA LABORAL PERTSONALAK DESGAITASUNAK DITUZTEN PERTSONENTZAT(SSCE04DCP)
 • ENDEKAPENEZKO ALTERAZIOAK, DEMENTZIAK ETA ALZHEIMER-A(SSCG005PO)
 • ALZHEIMERRA EDO BESTE GAIXOTASUN BATZUK DITUZTEN MENDEKO PERTSONENTZAKO ARRETA SOZIOSANITARIOA ERAKUNDE SOZIALEAN(SSCG01)
 • ENDEKAPENEZKO ALTERAZIOAK, DEMENTZIAK ETA ALZHEIMER-A(SSCG005PO)
 • GARBIKETA ETA HIGIENIZAZIOA(SSCI008PO)

GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE LANAK

 • IBILGAILU HIBRIDOEN ETA ELEKTRIKOEN OINARRIZKO MANTENTZEA(TMVG03)
 • IBILGAILUEN DIAGNOSTIKOA(TMVG004PO)
 • IBILGAILU ELEKTRIKOAREN EGITURA ETA FUNTZIONAMENDUA(TMVG06)
 • GASOLINA-MOTORRA DUTEN AUTOMOBILEN KUTSADURAREN AURKAKO SISTEMAK DIAGNOSTIKATZEA ETA EGIAZTATZEA(TMVG04)
 • IBILGAILU HIBRIDOEN MANTENTZE-LANAK(TMVG015PO)
 • AZKEN BELAUNALDIKO UR-PINTURA(TMVL002PO)
 • TXAPA ETA PINTURA: TRATAMENDUA ETA KONPONKETA(TMVL001PO)
 • PINTURA DE VEHÍCULOS.(TMVL0005OH)
 • KARROZERIA-LEUNTZEA ETA ITSARGIAK(TMVL0003OV)
 • REPARACIÓN DE CARENADOS EN MOTOS(TMVE0001OV)
 • VEHICULOS HIBRIDOS Y ELECTRICOS(TMVT0039OH)

Zentroaren xehetasuna