PLAIAUNDI-IRUN INSTITUTUA

 1. Espezialitateak
 2. Ikastaroak

Espezialitateak

Profesionaltasun Ziurtagiriak eskuratzekoak.

ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA

 • Giza baliabideen kudeaketa integratua (ADGD0208)
 • Administrazio-kudeaketako jarduerak (ADGD0308)
 • Bezeroarekiko harremanetako administrazio-jarduerak (ADGG0208)
 • Dokumentu- eta kudeaketa-laguntza langela eta bulegoetan (ADGG0308)
 • Enpresen finantzaketa (ADGN0108)

MERKATARITZA ETA MARKETINA

 • Errepideko salgai-trafikoa(COML0109)
 • Errepide bidezko bidaiarien zirkulazioa(COML0111)
 • Garraioaren eta banaketaren antolaketa (COML0209)
 • Errepide bidezko garraioaren merkataritza- eta finantza-kudeaketa(COML0211)
 • Biltegien antolaketa eta kudeaketa (COML0309)
 • Nazioarteko merkataritzaren administrazio- eta finantza-kudeaketa (COMT0210)

INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

 • Web teknologiak erabilita aplikazioak garatzea(IFCD0210)
 • Saileko sareen administrazioa eta diseinua(IFCT0110)
 • Mikroinformatika-sistemak (IFCT0209)
 • Sistema informatikoen eragiketa(IFCT0210)
 • Mikroinformatika-sistemak muntatzea eta konpontzea (IFCT0309)

GIZARTE ETA KULTURA ZERBITZUAK

 • Telelaguntzako deien kudeaketa (SSCG0111)
 • Etxeko enplegua(SSCI0109)
 • Pertsonei etxean gizarte- eta osasun-arreta ematea (SSCS0108)
 • Mendeko pertsonei gizarte-erakundeetan gizarte- eta osasun-arreta ematea (SSCS0208)

Profesionaltasun Ziurtagiriak eskuratzekoak ez direnak.

MERKATARITZA ETA MARKETINA

PRESTAKUNTZA OSAGARRIA

INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

OSASUNA

Zentroaren xehetasuna