Deskribapena:

Programa:

MF1971_3 - Normativa y política interna de gestión ambiental de la organización (50)MF1972_3 - Aspectos ambientales de la organización (180)MF1973_3 - Sistemas de gestión ambiental (150)MF1974_3 - Prevención de riesgos ambientales (40)

Baldintzak

 • Beharreko eskakizunak: Kualifikazio-maila honetako prestakuntzan sartu ahal izateko, ikasleak hauetako eskakizunen bat bete beharko du (*):
  Batxilergoko titulua, Goi-mailako graduko Prestakuntza-zikloan sartzeko proba edo baliokideak izatea lan eta irakaskuntza ondorioetarako.
  Hezkuntza-sistemetako tituluen eta ikasketen baliokidetasunak
  Justifikatu prestakuntza probetxuz egiteko behar adinako prestakuntza-ezaguerak edo profesionalak.
  Egin nahi den moduluaren maila bereko profesionaltasun-ziurtagiria.
  Goi mailako prestakuntza-zikloak egiteko eskakizun akademikoa betetzea.
  Goi mailako prestakuntza-zikloak egin ahal izateko ikastaroa edo azterketak gainditu izana. Kasu hauetan, gutxienez hameretzi urte izan beharko dira, azterketa egiten den urtean beteta. (Ekonomia Iraunkorraren Legea, Lanbide Heziketa Antolatzeko 1147/2011 Errege Dekretua)
  Plaza librerik izanez gero, autonomia-erkidego mugakideetako pertsonak, edozein enplegu-zerbitzutan izena emandakoak eta baldintzak betetzen dituztenak.

 • Oharrak: No hay observaciones_eus

Zentro antolatzailea:

JURITECNIA S.L.

Harremanetan jartzeko datuak

Lanbide-egiaztatzea:

 • Lanbide-arloa: Segurtasuna eta ingurumena (SEA)
 • ziurtagiria: Ingurumen-kudeaketa (SEAG0211)
 • Prestakuntza-modulua: Erakundearen ingurumen-kudeaketari buruzko araudia eta barne-politika(MF1971_3)
 • Prestakuntza-modulua: Erakundearen ingurumen-ezaugarriak(MF1972_3)
 • Prestakuntza-modulua: Ingurumena kudeatzeko sistemak(MF1973_3)
 • Prestakuntza-modulua: Ingurumen-arriskuei aurrea hartzea(MF1974_3)
 • Prestakuntza-Unitatea: Foku kutsatzaileen inbentarioak egitea( UF1941)
 • Prestakuntza-Unitatea: Lehengaien eta baliabideen kontsumo-inbentarioak egitea ( UF1942)
 • Prestakuntza-Unitatea: Ingurumen-alderdien ebaluazioaren metodologia eta erregistro-tresnak garatu eta aplikatzea( UF1943)
 • Prestakuntza-Unitatea: Ingurumen-kudeaketarako sistema zehaztea eta komunikatzea( UF1944)
 • Prestakuntza-Unitatea: Ingurumen-kudeaketarako sistema (IKS) abian jartzea( UF1945)
 • Prestakuntza-Unitatea: Ingurumen-alorreko auditoriak eta ikuskapenak egitea, eta IKSkiko desbideratzeak kontrolatzea( UF1946)
Zerbitzu eskaintzaren kodea: 24006037

* Aurreikusitako datak dira hauek. Dagokion zentroan kontsultatu ditzakezu.

Kontsulta ezazu zentro antolatzailean prestakuntza-ekintza hau egiteko interesgarria gerta dakizukeen informazio gehiago.