Deskribapena:

Programa:

MF1026_3 - Impulso de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (50)
MF1038_3 - Contextos sociales de intervención comunitaria (50)
MF1039_3 - Prevención de conflictos (70)
MF1040_3 - Gestión de conflictos y procesos de mediación (90)
MF1041_3 - Valoración, seguimiento y difusión de acciones de mediación (80)


Baldintzak

 • Beharreko eskakizunak: Kualifikazio-maila honetako prestakuntzan sartu ahal izateko, ikasleak hauetako eskakizunen bat bete beharko du (*):
  Batxilergoko titulua, Goi-mailako graduko Prestakuntza-zikloan sartzeko proba edo baliokideak izatea lan eta irakaskuntza ondorioetarako.
  Hezkuntza-sistemetako tituluen eta ikasketen baliokidetasunak
  Justifikatu prestakuntza probetxuz egiteko behar adinako prestakuntza-ezaguerak edo profesionalak.
  Egin nahi den moduluaren maila bereko profesionaltasun-ziurtagiria.
  Goi mailako prestakuntza-zikloak egiteko eskakizun akademikoa betetzea.
  Goi mailako prestakuntza-zikloak egin ahal izateko ikastaroa edo azterketak gainditu izana. Kasu hauetan, gutxienez hameretzi urte izan beharko dira, azterketa egiten den urtean beteta. (Ekonomia Iraunkorraren Legea, Lanbide Heziketa Antolatzeko 1147/2011 Errege Dekretua)
  Plaza librerik izanez gero, autonomia-erkidego mugakideetako pertsonak, edozein enplegu-zerbitzutan izena emandakoak eta baldintzak betetzen dituztenak.

 • Oharrak: No hay observaciones_eus

Zentro antolatzailea:

JURITECNIA S.L.

Harremanetan jartzeko datuak

Lanbide-egiaztatzea:

 • Lanbide-arloa: Gizarte eta kultura zerbitzuak (SSC)
 • ziurtagiria: Gizarte-bitartekotza(SSCG0209)
 • Prestakuntza-modulua: Bitartekaritza-ekintzak baloratzea, hedatzea eta horien segimendua egitea(MF1041_3)
 • Prestakuntza-modulua: Gatazken kudeaketa eta bitartekaritza-prozesua(MF1040_3)
 • Prestakuntza-modulua: Emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna bultzatzea(MF1026_3)
 • Prestakuntza-modulua: Komunitatean esku-hartzearen gizarte-testuinguruak(MF1038_3)
 • Prestakuntza-modulua: Gatazken prebentzioa(MF1039_3)
Zerbitzu eskaintzaren kodea: 24006033

* Aurreikusitako datak dira hauek. Dagokion zentroan kontsultatu ditzakezu.

Kontsulta ezazu zentro antolatzailean prestakuntza-ekintza hau egiteko interesgarria gerta dakizukeen informazio gehiago.