Deskribapena:

Programa:

MF1423_2 - Atención y gestión de llamadas entrantes en un servicio de teleasistencia (90)MF1424_2 - Emisión y gestión de llamadas salientes en unservicio de teleasistencia (60)MF1425_2 - Manejo de herramientas, técnicas y habilidades para la prestación de un servicio de teleasiste (80)

Baldintzak

 • Beharreko eskakizunak: Kualifikazio-maila honetako prestakuntzan sartu ahal izateko, ikasleak hauetako eskakizunen bat bete beharko du (*):
  DBH titulazioa, Erdi-mailako Graduko Prestakuntza-zikloetara sartzeko probak edo baliokideak (lan eta ikasketa ondorioetarako)
  Hezkuntza-sistemen titulu eta ikasketen baliokidetasunak
  Justifikatu behar besteko prestakuntza-ezaguerak edo profesionalak.
  Egin nahi den prestakuntza-moduluaren edo moduluen eta/edo porfesionaltasun-ziurtagiriaren maila bera duen profesionaltasun-ziurtagiria.
  Lanbide-arlo bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiria.
  Unibertsitatera sartzeko proba, 25 urtetik edota 45 urtetik gorakoentzat
  Plaza librerik egonez gero, baldintzak betetzen dituzten eta autonomia-erkidego mugakide batetik datozen pertsonak, aldez aurretik edozein enplegu-zerbitzutan izena eman badute


 • Oharrak: No hay observaciones_eus

Zentro antolatzailea:

JURITECNIA S.L.

Harremanetan jartzeko datuak

Lanbide-egiaztatzea:

 • Lanbide-arloa: Gizarte eta kultura zerbitzuak (SSC)
 • ziurtagiria: Telelaguntzako deien kudeaketa (SSCG0111)
 • Prestakuntza-modulua: Sartzen diren deiei erantzutea eta horiek kudeatzea, telelaguntza zerbitzu batean(MF1423_2)
 • Prestakuntza-modulua: Deiak egitea eta horiek kudeatzea, telelaguntza zerbitzu batean(MF1424_2)
 • Prestakuntza-modulua: Telelanguntza zerbitzu baterako tresnak eta teknikak erabiltzea eta trebetasunak izatea(MF1425_2)
Zerbitzu eskaintzaren kodea: 24006030

* Aurreikusitako datak dira hauek. Dagokion zentroan kontsultatu ditzakezu.

Kontsulta ezazu zentro antolatzailean prestakuntza-ekintza hau egiteko interesgarria gerta dakizukeen informazio gehiago.