Deskribapena:

Programa:

MF1431_3 - Programaciones culturales (170)MF1432_3 - Proyectos de animación cultural (150)MF1433_3 - Marketing cultural (80)

Baldintzak

 • Beharreko eskakizunak: Kualifikazio-maila honetako prestakuntzan sartu ahal izateko, ikasleak hauetako eskakizunen bat bete beharko du (*):
  Batxilergoko titulua, Goi-mailako graduko Prestakuntza-zikloan sartzeko proba edo baliokideak izatea lan eta irakaskuntza ondorioetarako.
  Hezkuntza-sistemetako tituluen eta ikasketen baliokidetasunak
  Justifikatu prestakuntza probetxuz egiteko behar adinako prestakuntza-ezaguerak edo profesionalak.
  Egin nahi den moduluaren maila bereko profesionaltasun-ziurtagiria.
  Goi mailako prestakuntza-zikloak egiteko eskakizun akademikoa betetzea.
  Goi mailako prestakuntza-zikloak egin ahal izateko ikastaroa edo azterketak gainditu izana. Kasu hauetan, gutxienez hameretzi urte izan beharko dira, azterketa egiten den urtean beteta. (Ekonomia Iraunkorraren Legea, Lanbide Heziketa Antolatzeko 1147/2011 Errege Dekretua)
  Plaza librerik izanez gero, autonomia-erkidego mugakideetako pertsonak, edozein enplegu-zerbitzutan izena emandakoak eta baldintzak betetzen dituztenak.

 • Oharrak: No hay observaciones_eus

Zentro antolatzailea:

JURITECNIA S.L.

Harremanetan jartzeko datuak

Lanbide-egiaztatzea:

 • Lanbide-arloa: Gizarte eta kultura zerbitzuak (SSC)
 • ziurtagiria: Kultura-ekintzen dinamizazioa, programazioa eta garapena(SSCB0110)
 • Prestakuntza-modulua: Kultura-programazioa(MF1431_3)
 • Prestakuntza-modulua: Kultura-animazioko proiektuak(MF1432_3)
 • Prestakuntza-modulua: Kultura-marketina(MF1433_3)
 • Prestakuntza-Unitatea: Politika eta kultura-kudeaketa( UF1421)
 • Prestakuntza-Unitatea: Programazioa eta ebaluazioa, kultura-kudeaketari aplikatuta( UF1422)
 • Prestakuntza-Unitatea: Kultura-programazioaren baliabideak( UF1423)
 • Prestakuntza-Unitatea: Kultura-animazioko proiektuen garapena( UF1424)
 • Prestakuntza-Unitatea: Kultura-elkarteen sareak( UF1425)
Zerbitzu eskaintzaren kodea: 24006029

* Aurreikusitako datak dira hauek. Dagokion zentroan kontsultatu ditzakezu.

Kontsulta ezazu zentro antolatzailean prestakuntza-ekintza hau egiteko interesgarria gerta dakizukeen informazio gehiago.