Deskribapena:

Programa:

MF0239_2 - Operaciones de venta (160)MF0240_2 - Operaciones auxiliares a la venta. (140)MF0241_2 - Información y atención al cliente/consumidor/usuario (120)MF1002_2 - Inglés profesional para actividades comerciales (90)UF0030 - Organización de procesos de venta. (60)UF0031 - Técnicas de venta. (70)UF0032 - Venta online. (30)UF0033 - Aprovisionamiento y almacenaje en la venta. (40)UF0034 - Animación y presentación del producto en el punto de venta. (60)UF0035 - Operaciones de caja en la venta. (40)UF0036 - Gestión de la atención al cliente / consumidor. (60)UF0037 - Técnicas de información y atención al cliente / consumidor. (60)

Baldintzak

 • Beharreko eskakizunak: Kualifikazio-maila honetako prestakuntzan sartu ahal izateko, ikasleak hauetako eskakizunen bat bete beharko du (*):
  DBH titulazioa, Erdi-mailako Graduko Prestakuntza-zikloetara sartzeko probak edo baliokideak (lan eta ikasketa ondorioetarako)
  Hezkuntza-sistemen titulu eta ikasketen baliokidetasunak
  Justifikatu behar besteko prestakuntza-ezaguerak edo profesionalak.
  Egin nahi den prestakuntza-moduluaren edo moduluen eta/edo porfesionaltasun-ziurtagiriaren maila bera duen profesionaltasun-ziurtagiria.
  Lanbide-arlo bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiria.
  Unibertsitatera sartzeko proba, 25 urtetik edota 45 urtetik gorakoentzat
  Plaza librerik egonez gero, baldintzak betetzen dituzten eta autonomia-erkidego mugakide batetik datozen pertsonak, aldez aurretik edozein enplegu-zerbitzutan izena eman badute


 • Oharrak: No hay observaciones_eus

Zentro antolatzailea:

HARROBIA

Harremanetan jartzeko datuak

Lanbide-egiaztatzea:

 • Lanbide-arloa: Merkataritza eta marketina (COM)
 • ziurtagiria: Salmenten merkataritza-kudeaketa (COMV0108)
 • Prestakuntza-modulua: Salmenta-eragiketak (MF0239_2)
 • Prestakuntza-modulua: Salmenta-eragiketa osagarriak (MF0240_2)
 • Prestakuntza-modulua: Mineralak, arrokak eta beste material batzuk tratatzeko plantetan jardutea eta plantak kontrolatzea(MF0241_2)
 • Prestakuntza-modulua: Ingeles profesionala merkataritza-jardueretarako (MF1002_2)
 • Prestakuntza-Unitatea: Salmenta-prozesuak antolatzea ( UF0030)
 • Prestakuntza-Unitatea: Salmenta-teknikak ( UF0031)
 • Prestakuntza-Unitatea: Online salmenta ( UF0032)
 • Prestakuntza-Unitatea: Hornikuntza eta biltegiratzea salmentan ( UF0033)
 • Prestakuntza-Unitatea: Animazioa eta produktua aurkeztea salmenta-puntuan ( UF0034)
 • Prestakuntza-Unitatea: Kutxa-eragiketak salmentan ( UF0035)
 • Prestakuntza-Unitatea: Bezeroarentzako/kontsumitzailearentzako arreta kudeatzea ( UF0036)
 • Prestakuntza-Unitatea: Bezeroarentzako/kontsumitzailearentzako informazioko eta arretako teknikak ( UF0037)
Zerbitzu eskaintzaren kodea: 22008658

* Aurreikusitako datak dira hauek. Dagokion zentroan kontsultatu ditzakezu.

Kontsulta ezazu zentro antolatzailean prestakuntza-ekintza hau egiteko interesgarria gerta dakizukeen informazio gehiago.