Helduak alfabetatu eta euskalduntzeko ikastaroak

Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuak eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak (HABE) akordioa egin dute, hizkuntza-gaikuntzako euskara-ikastaroak eskaintzeko Lanbidek profesional-ziurtagirirako programatutako prestakuntza-ekintzetan parte hartzen ari diren edo azken hiru urteotan horrelako ekintzak egin dituzten pertsonei, langabe zein landun.

Hizkuntza-gaikuntzako prestakuntza-plan horretan euskara ikasteko prestakuntza-ekintzak emango dira moduluka, HABEren erregistroan inskribatutako euskaltegietako baliabideen arabera. Hauek izango dira erreferentziako mailak: HEEEBko A1, A2, B1, B2 eta C1.

Euskara ikasteko hizkuntza-gaikuntzako prestakuntza-ekintzetan parte hartu ahal izango dute Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuan inskribatutako langabe eta landunek, profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea xede duten gaikuntza-ekintzak egiten ari badira, Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuak diruz lagunduak edo baimenduak, edo, bestela, horrelako ekintzak egin badituzte 2017., 2018. edo 2019. urteetan.

Lanbideren web-orrian eskaerak aurkezteko epea 2020ko urriaren 9an amaituko da.
Matrikula-orria urriaren 16a baino lehen aurkeztu behar da hautatutako euskaltegian.Ikastaroak 2020ko urrian hasiko dira eta 2021eko ekainaren 30a baino lehen amaituko dira.