Lanbide - ABEEEen laguntzak

COVID-19tik eratorritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteek eragindako langileentzako aparteko laguntzen eskaera

1. Eskatzailearen identifikazio-datuak (*) Aukeratu dokumentu mota egokia NAN/AIZ *
  • Hautatu herrialde baliodun bat
  • Beharrezko eremua
  • NAN/ANTren indarraldiaren data adierazi behar duzu
2. Bizilekua:
  • Posta-kodea ez dator bat aukeratutako udalerriarekin
3. Datos de contacto
4. Diru-laguntza ordaintzeko banku-kontua

Oharra: Banku-kontuak langabezia-prestazioa jasotzen duen bera izan behar du

  • Banku-kontuaren zenbakia ez da zuzena
5. ABEEEatik etendako eta/edo lanaldi-murrizketarekin egindako kontratuaren datuak
Enpresa IFZ Ayuda: Lan-kontratuan erregistratuta duzun lanaldi-mota adierazi behar duzu.
Osoa Partziala
* * %
%
%
(*) Datu horiekin, ez baduzu kontra egiten, eguneratu egingo da zure enplegu-eskaria.
6. Eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, baldintzak betetzeari buruzkoa

Lehena:
Bigarrena:
Hirugarrena:
Laugarrena:
Bosgarrena
Seigarrena:
Zazpigarrena:
Diru-laguntza edo laguntzaren ondorioz hasitako itzulketa- edo zehapen-prozeduran sartuta nagoela. emandako diru-laguntzagatik.
Zortzigarrena:
euroko (*) diru-laguntza eman didala.
(*), ri diru-laguntza bat eskatuz ebazpenaren zain dago.
(*)Adierazi Administrazioaren edo erakunde publiko edo pribatuaren izena.
Bederatzigarrena:

captcha
* Beharrezko eremua