Elektrizitatea eta elektronika

Elektrizitatea eta elektronika

TELEKOMUNIKAZIO-INSTALAZIOAK

Telekomunikazio-azpiegituren eta ahots- eta datu-sareen proiektuak eraikin-inguruetan garatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Telekomunikazio-azpiegituren eta ahots- eta datu-sareen proiektuak eraikin-inguruetan garatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1184_3 Eraikin-arloan telekomunikazio-azpiegituren eta ahots- eta datu-sareetako azpiegituren muntaia antolatzea eta kudeatzea 90 o..
MF1185_3 Eraikin-arloan telekomunikazio-azpiegituren eta ahots- eta datu-sareetako azpiegituren muntaia ikuskatzea 230 o.. UF1338 telekomunikazio-azpiegitura komunen muntaketa ikuskatzea, eraikin-inguruan telekomunikazio-zerbitzuak eskura izateko 70 o..
UF1339 Eraikin-inguruko CCTV-, soinuztapen- eta megafonia-instalazioen muntaketa ikuskatzea 90 o..
UF1340 Eraikin-inguruko ahots- eta datu-sareen instalazioen muntaketa ikuskatzea 70 o..
MF1186_3 Eraikin-arloan telekomunikazio-azpiegituren eta ahots- eta datu-sareetako azpiegituren mantentze-lanak antolatzea eta kudeatzea. 90 o..
MF1187_3 Eraikin-arloan telekomunikazio-azpiegituren eta ahots- eta datu-sareetako azpiegituren mantentze-lanak ikuskatzea. 190 o.. UF1341 Telekomunikazio-azpiegitura komunen muntaketa ikuskatzea, eraikin-inguruan telekomunikazio-zerbitzuak eskura izateko 60 o..
UF1342 Eraikin-inguruko CCTV-, soinuztapen- eta megafonia-instalazioen muntaketa ikuskatzea 70 o..
UF1343 Eraikin-inguruko ahots- eta datu-sareen instalazioen mantentze-lanak ikuskatzea 60 o..
MP0284 Eraikinetan telekomunikazio-azpiegiturak eta ahots- nahiz datu-sareen azpiegiturak muntatzeko eta mantentzeko lanak kudeatzeari eta ikuskatzeari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..