Kimika

Kimika

POLIMEROEN TRANSFORMAZIOA

Kautxuaren transformazioaren antolamendua eta kontrola

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Kautxuaren transformazioaren antolamendua eta kontrola
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0778_3 Polimeroak transformatzeko industrietan produkzioa antolatzea 90 o..
MF0779_3 Kautxuzko eta latexezko nahasteak egiteko eta transformatzeko lanak koordinatzea eta kontrolatzea 150 o.. UF0981 Kautxuzko eta latexezko nahasteak prestatzea 60 o..
UF0982 Modu jarraituan eta etenka bulkanizatzeko eta moldekatzeko, eta pneumatikoak eta latexezko transformatuak lortzeko prozesuak 60 o..
UF0983 Segurtasuna eta ingurumena polimeroak transformatzeko industrietan 30 o..
MF0780_3 Polimeroak transformatzeko moldeak eta tresneria 120 o.. UF0984 Planoak interpretatzea eta moldeak kalkulatzea 60 o..
UF0985 Moldeak marraztea, definitzea eta fabrikatzea 60 o..
MF0781_3 Polimeroak transformatzeko instalazioak, makinak eta zerbitzu osagarriak 130 o.. UF0986 Polimeroak transformatzeko zerbitzu osagarriak 60 o..
UF0987 Moldeak eta tresneria osagarria muntatzea eta mantentzea 40 o..
UF0988 Laneko arriskuen prebentzioa polimeroak transformatzeko industrietan 30 o..
MF0782_3 Kautxuzko material eta produktuen kalitatea eta haiei akabera emateko eragiketa osagarriak koordinatzea 90 o..
MP0203 Kautxua eraldatzeko prozesua antolatzeari eta kontrolatzeari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..