Eraikuntza eta obra zibila

Eraikuntza eta obra zibila

IGELTSEROTZA ETA AKABERAK

Pieza zurrun itsatsien bidezko estaldurak eraikuntzan

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Pieza zurrun itsatsien bidezko estaldurak eraikuntzan
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0869_1 Oreak, morteroak, itsasgarriak eta hormigoiak 30 o..
MF0871_1 Estaldurarako euskarrien tratamendua eraikuntzan 100 o.. UF0302 Tresneria eta bitartekoak prestatzeko prozesua igeltserotzako lanetan 40 o..
UF0643 Estaltzeko euskarriak prestatzea 60 o..
MF1320_1 Tratamendu osagarriak pieza zurrunen bidezko estalduretan 40 o..
MF1360_2 Laneko arriskuen oinarrizko prebentzioa eraikuntzan 60 o..
MF1938_2 Eraikuntzako estaldurarako gehitze lauak 100 o.. UF1655 Mortero- eta hormigoi-gehitzeak 60 o..
UF1656 Gidari bidezko emokadurak 40 o..
MF1941_2 Eraikuntzako estaldura jarraitu konglomeratuen eta zurrun modularren lanak antolatzea 60 o..
MF1942_2 Alikatatzea eta xaflatzea. 170 o.. UF1560 Azuleju-estaldura arruntak 80 o..
UF1561 Azuleju-estaldura bereziak 50 o..
UF1562 Finkapen mistoko xaflatze-lanak 40 o..
MF1943_2 Pieza zurrunen bidezko zoladurak. (180 ordu) 110 o.. UF1563 Zoladura arruntak, pieza zurrunekin 60 o..
UF1564 Zoladura bereziak, pieza zurrunekin 50 o..
MP0337 Eraikuntzan estaldurak itsaspen bidezko pieza zurrunez egiteko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..