Arte grafikoak

Arte grafikoak

EDIZIOA

Argitalpen-produkzioa

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Argitalpen-produkzioa
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0204_3 Argitalpen-produkzioa planifikatzea 110 o.. UF0248 Argitalpen-produktua planifikatzea 70 o..
UF0249 Aurrekontua egitea 40 o..
MF0205_3 Kalitatea kudeatzea eta kontrolatzea 150 o.. UF0250 Aurreinprimaketako kalitate-zehaztapenak 50 o..
UF0251 Lehengaiaren kalitate-zehaztapenak 40 o..
UF0252 Inprimaketari, koadernaketari eta akaberei buruzko kalitate-zehaztapenak 60 o..
MF0206_3 Produktu grafikoaren fabrikazioa kudeatzea 120 o.. UF0253 Aurreinprimaketako lanak kontratatzea eta ikuskatzea 40 o..
UF0254 Inprimaketako, koadernaketako, akaberetako eta lehengai-kudeaketako lanak kontratatzea eta ikuskatzea 50 o..
UF0255 Argitalpen-produktuaren aurrekontu-desbideraketa aztertzea eta kontrolatzea 30 o..
MP0060 Lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 160 o..