Arte grafikoak

Arte grafikoak

INPRIMAKETA

Inprimaketa digitala

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Inprimaketa digitala
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0200_2 Prozesuak Arte Grafikoetan 100 o.. UF0241 Faseak eta prozesuak Arte Grafikoetan 40 o..
UF0242 Kalitatea prozesu grafikoetan 30 o..
UF0509 Laneko arriskuen eta ingurumenekoen prebentzioa industria grafikoan 30 o..
MF0482_2 Inprimaketa digitala prestatzea 80 o..
MF0483_2 Gailu digitalen bidez inprimatzea 140 o.. UF0246 Inprimaketa digitala prestatu eta doitzea 60 o..
UF0247 Inprimaketa digitala egitea 50 o..
UF0930 Hondakinen mantentzea, segurtasuna eta tratamendua inprimaketa digitalean 30 o..
MP0059 Lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 120 o..